Wybierz region

Wybierz miasto

  Materiały ze słowem kluczowym "

  Lokale tczew

  " w mieście Krynica Morska.
  • Nieruchomości na sprzedaż

   • art. sponsorowany

  Może zainteresuje Ciebie również:

  • Ogłoszenie Zarzą…du Powiatu Tczewskiego

   • art. sponsorowany

   Zarzą…d Powiatu Tczewskiego informuje o publikacjach na stronach internetowych:

  • Przetarg na sprzedaż działki

   • art. sponsorowany

   Zarząd Powiatu Tczewskiego informuje o umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 (I piętro), a także o opublikowaniu na stronach internetowych: www.powiat.tczew.pl oraz www.bip.powiat.tczew.pl ogłoszenia o pisemnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Powiatu Tczewskiego, położonej w Swarożynie, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 171/24 o powierzchni 1,9202 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr GD1T/00028885/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tczewie. W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jest jako grunty orne (RIIIa, RIIIb, RIVb).

  • Przetarg działek

   • art. sponsorowany

   Zarząd Powiatu Tczewskiego informuje o umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 (I piętro), a także o opublikowaniu na stronach internetowych: www.powiat.tczew.pl oraz www.bip.powiat.tczew.pl ogłoszenia o siódmym pisemnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących przedmiot własności Powiatu Tczewskiego.

  • Przetarg nieruchomości

   • art. sponsorowany

   Zarząd Powiatu Tczewskiego informuje o umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 (I piętro), a także o opublikowaniu na stronach internetowych: www.powiat.tczew.pl oraz www.bip.powiat.tczew.pl ogłoszenia o szóstym pisemnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących przedmiot własności Powiatu Tczewskiego.

  • Ogłoszenie o przetargu

   • art. sponsorowany

   Zarząd Powiatu Tczewskiego informuje o umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 (I piętro), a także o opublikowaniu na stronach internetowych: www.powiat.tczew.pl oraz www.bip.powiat.tczew.pl ogłoszenia o piątym pisemnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż: nieruchomości stanowiących przedmiot własności Powiatu Tczewskieg

  reklama